Skip links

Home » Prioriteiten » Energie

Energie

Prioriteit

Energiesector

Regelmatige aanvallen op de energie-infrastructuur hebben ertoe geleid dat ongeveer twaalf miljoen huishoudens in het hele land zonder of met beperkte elektriciteit zijn en met ontwrichte water- en verwarmingssystemen. De meeste systemen in Oekraïne blijven op een gecentraliseerde manier functioneren, waardoor de energievoorziening kwetsbaarder wordt, wat soms kan leiden tot verstoringen van de gas- en stadsverwarmingsnetwerken en van de elektriciteitsvoorziening.

De naoorlogse situatie in Oekraïne biedt een kans om de energiesector van het land te heroverwegen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en schone energiebronnen te bevorderen. Oekraïne moet de industriële, transport- en verwarmingssector elektrificeren en tegelijkertijd zijn energiemix diversifiëren met biobrandstoffen en waterstof. Nieuwe technologieën zoals AI, additive manufacturing en automatisering kunnen Oekraïne helpen een schonere energietoekomst te realiseren.

> $27 mld
verlies
12 mln
huishoudens getroffen
60%
van de elektriciteitscentrales offline gehaald
>1600
infrastructuur activa beschadigd of vernield
AANMELDEN