Skip links

Home » Prioriteiten » Mobiliteit

Mobiliteit en infrastructuur

Prioriteit

Mobiliteit en infrastructuur

Het passagiersvervoer in Oekraïne wordt gedomineerd door auto’s en bussen en openbaarvervoersystemen voor korte afstanden, zoals trolleybussen, trams en metro’s. Tegelijkertijd is het spoorvervoer een toonaangevende bedrijfstak in het wegen- en transportcomplex van het land, met bijna 82% van het vrachtvervoer en 36% van het passagiersvervoer. Het operationele netwerk van spoorwegen in Oekraïne is meer dan 20.000 km. lang, waarvan meer dan 47,2% geëlektrificeerd is.
Het spoor is een van de meest efficiënte vervoerswijzen met de laagste uitstoot, en daarom moet de reconstructie en uitbreiding van de spoorweginfrastructuur een topprioriteit worden.

Volgens de overheid wordt 90-95% van de CO2 uitstoot in steden veroorzaakt door wegvervoer. De oorlog verdiept de klimaatcrisis en veroorzaakt een aanzienlijke uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer.

Er zijn nog steeds belangrijke uitdagingen zoals een laag aantal elektrische bussen en auto’s, onvoldoende toename van het aantal rijdende treinen, versleten openbaar vervoer en mensen die niet de gewoonte hebben om groen vervoer te gebruiken. Sommige oplossingen zijn al geïmplementeerd. Het kabinet onderschrijft het gebruik van ecologische vervoermiddelen in steden en heeft het voornemen om in 2030 alle bestaande vormen van stedelijk openbaar vervoer volledig te vervangen door elektrisch vervoer. Door de oorlog zal deze deadline waarschijnlijk niet worden gehaald. De transformatie naar elektrische voertuigen is ook begonnen voor auto’s, aangezien benzine- en dieselauto’s geleidelijk worden verboden. In de steden zijn lokale overheden begonnen met het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers door honderden kilometers fietspaden aan te leggen.
Wederopbouw wordt gecombineerd met het streven naar duurzaamheid door het openbaar vervoer toegankelijker te maken en een mensgerichte aanpak te hanteren.

Door de oorlog is het transportsysteem een van de sectoren die de grootste behoefte heeft aan donorinvesteringen voor herstel.

25.000 km
wegen beschadigd
> 500 km
spoorwegen beschadigd
344
bruggen beschadigd
$36,2 mld
totale schade
AANMELDEN