Skip links

Home » Prioriteiten » Water

Water

Prioriteit

Water Management

De oorlog in Oekraïne heeft kritieke waterinfrastructuur beschadigd of vernietigd, waaronder waterzuiveringsinstallaties, waterleidingen en pompstations. Dit heeft de levering van veilig drinkwater aan miljoenen Oekraïners verstoord, vooral in de oostelijke en zuidelijke regio’s van het land. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn ook beschadigd of vernield, en er is sprake van een toename van het dumpen van afval in rivieren en andere waterwegen. Dit heeft geleid tot de verspreiding van door water overgebrachte ziekten, zoals cholera en buiktyfus.

De wederopbouw van de Oekraïense watersector zal een grote onderneming zijn. Het zal aanzienlijke investeringen, technische expertise en internationale samenwerking vergen.

2500
zuivering installaties beschadigd of vernield
12 miljoen
mensen zonder toegang tot schoon water
15.000 km
waterleiding beschadigd of vernield
~$1.5 miljard
totale schadekosten
AANMELDEN